• Счетоводни системи
  S-Account
  Софтуер за двустранно, многофирмено счетоводство с подготовка на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации
  S-Account Advanced
  Система за двустранно, многофирмено счетоводство с подготовка на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации и отпечатване на документи.
  Специализирани
  S-Invoice
  Софтуер за създаване на счетоводни и финансови документи, плащания и фактуриране, с възможност за отпечатване на фактури на чужд език.
  ДДС-W Standard
  Софтуер за попълване на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации
  ДДС-W Professional
  Счетоводна софтуерна система за попълване на ДДС дневници, Vies декларации и Intrastat за множество обекти и от множество потребители
  ДДС-W Free
  Безплатна програма за изготвяне на дневници по ДДС софтуер за подаване на декларации към Данъчната администрация

Online Техническа поддръжка се предоставя на клиенти на Степ-Софт на договор за поддръжка или при внесен депозит по ваучер за поддръжка. За повече информация, погледнете раздел “Online поддръжка” в меню Поддръжка. Ако имате затруднения, свържете се Търговски отдел чрез бутон “Свържете се с нас” или на тел. 02/971-1690
TeamViewer