• S-Trade Lite
  Олекотена система за управление на складово стопанство и търговските дейности.
  S-Trade Advanced
  Процесна система за управление на търговско- складови дейности при внос и износ, множество обекти, обработване на поръчки и заявки.
  S-Pharmacy
  За търговско-складова дейност с фармацевтични, медицински и аптечни консумативи и продукти, следене на партиди и срокове на годност.
  S-Bookstore
  Софтуерна система за книжарници, с възможности за работа с баркодове и ISBN кодове на книги.
  S-Trade
  Процесна система за управление на търговски и складови дейности с възможност за обхващане дейността на множество обекти, работа с поръчки и заявки.
  S-Motor
  Процеснa управленска система за фирми, търгуващи с авточасти и автоаксесоари, която включва оригинален номер и групи авточасти.
  S-Motor Lite
  Процеснa управленска система за фирми, търгуващи с авточасти и автоаксесоари, която включва оригинален номер и групи авточасти.
  S-Food
  Система за управление на търговската и складовата дейност, позволяваща работа с партиди, срокове на годност и автоматично водене на НАССР (ХАСП) дневници.
  S-Manufacture
  За производство, включващо планиране, сложна вложеност, рецепти и изчисляване на крайни себестойности. Обхваща както производствените, така и търговските дейности.
  S-Food Production
  Производствен софтуер при работа с партиди, срок на годност, HACCP (ХАСП), производствено планиране, рецепти, разпад и изчисляване на себестойност.
  S-Technics
  Процеснa управленска система за фирми, търгуващи с техника, която включва серийни номера и сервизна част.
  S-Office Online: E-Shop
  Изработка на електронен магазин и свързването му с ERP системата S-Office за автоматизация на търговията онлайн от Степ-Софт!
  S-Advertising
  Софтуер за рекламни къщи и PR агенции с отчет по планов бюджет и реални разходи, за организация на кампании и изготвяне на рекламни услуги.
  S-Account
  Софтуер за двустранно, многофирмено счетоводство с подготовка на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации
  S-Account Advanced
  Система за двустранно, многофирмено счетоводство с подготовка на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации и отпечатване на документи.
  S-Invoice
  Софтуер за създаване на счетоводни и финансови документи, плащания и фактуриране, с възможност за отпечатване на фактури на чужд език.
  ДДС-W Standard
  Софтуер за попълване на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации
  ДДС-W Professional
  Счетоводна софтуерна система за попълване на ДДС дневници, Vies декларации и Intrastat за множество обекти и от множество потребители
  ДДС-W Free
  Безплатна програма за изготвяне на дневници по ДДС софтуер за подаване на декларации към Данъчната администрация

Online Техническа поддръжка се предоставя на клиенти на Степ-Софт на договор за поддръжка или при внесен депозит по ваучер за поддръжка. За повече информация, погледнете раздел “Online поддръжка” в меню Поддръжка. Ако имате затруднения, свържете се Търговски отдел чрез бутон “Свържете се с нас” или на тел. 02/971-1690
TeamViewer