S-Account Advanced

Система за двустранно, многофирмено счетоводство с подготовка на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации и отпечатване на документи.

Какви възможности Ви дава S-Account Advanced? • Осчетоводяване на данъчни и счетоводни документи - фактури, митнически декларации, мемориални ордери
 • Печат на документи: фактури, авансов отчет, ПКО, РКО и т.н
 • Създаване на нови типове документи
 • Автоматично попълване ДДС дненици, Vies декларации и Интрастат
 • Изготвяне на данъчни и счетоводни отчети за ДМА и НДМА
 • Проследяване разчети на аналитично и синтетично ниво
 • Възмножност за автоматични приключвателни операции
 • Възможност за промяна на аналитичности, консолидиране на партиди и заменяне на елементи
 • Изменяне на сметкоплана или изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Възможно изтриване, редакция и анулиране на документи
 • Пригоден и за многофирмена работа
 • Интерфейс на англииски
 • Стабилност, осигурена от работата в SQL сървър
Ако се нуждаете от първокласна счетоводна система, но отпечатването на документи не е част от счетоводната Ви дейност, подходящият за Вас продукт е S-Account.

КАКВО ОЩЕ ВИ ДАВА S-ACCOUNT ADVANCED ?

ЦЕНИ

СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПРАВКИ И ОТЧЕТИ В S-ACCOUNT ADVANCED