S-Advertising

Софтуер за рекламни къщи и PR агенции с отчет по планов бюджет и реални разходи, за организация на кампании и изготвяне на рекламни услуги.

Какви възможности Ви дава S-Advertising? • Пълна проследяемост на дейностите във фирмата по клиентска поръчка/проект
 • Изготвяне на бюджет за планови разходи по клиентска поръчка
 • Отчет и съпоставка на планирания бюджет и реалните разходи за всяка част от клиентската поръчка
 • Изготвяне на оферти по клиент с възможност за предварително описване на разходи
 • Справки за текущи оферти
 • Мениджърски контрол върху приемането на работа по дадена оферта и стартирането на проекта
 • Проследяемост на дейностите по клиентска поръчка/проект- от фактуриране към подизпълнител до разплащане с клиент
 • Отчитане разплащанията по клиент и по отделни части от клиентската поръчка/проект
 • Проследяемост на прогрес на проект по служител
 • Контрол върху фактурирането на клиенти
 • Обособена система за работните процеси на акаунт мениджъри
 • Контрол по oдобряване на плановите бюджети при стъпване в работа
 • Пълна проследяемост на издадените документи от всеки един служител, по всеки проект, за всеки клиент
 • Проследяемост и отчетност по приети доставки на материали, консумативи или външно извършени дейности
 • Окомплектоване на стоки и услуги в краен проект по поръчка
 • Възможност за описване на ценови листи за услуги, по клиенти и други
 • Автоматично отчитане на разходи по проект чрез протокол за направени разходи, обвързан с ценовите листи и заприходените стойности на стоки и услуги
 • Възможност за водене на допълнителните и режийни разходи по дейността на фирмата
 • Гъвкав визитник за нужната информация на всеки клиент и контрагент
 • Водене на каса и разплащания
 • Лесен и интуитивен интерфейс- Функционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта. Така направения интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ, СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ


Искате да видите още примери? Кликнете тук!