S-Invoice

Софтуер за създаване на счетоводни и финансови документи, плащания и фактуриране, с възможност за отпечатване на фактури на чужд език.

Какви възможности Ви дава S-Invoice?  • Създаване, отчитане и oтпечатване на проформа фактура и фактура
  • Отпечатване дебитно и кредитно известие
  • Отбелязване на извършени плащания по издадените фактури
  • Отразяване на приходен и разходен касов ордер
  • Посочване на отстъпки, които да бъдат отразени във фактурата
  • Възможност за промяна на данъчната ставка

Какво още Ви предлага S-Invoice?  • S-Invoice предлага набор от справки, с които да следите издадените фактури, висящите задължения по продажни фактури и направените продажби по стоки за ефективен анализ на дейността на фирмата. Вижте примери!
  • Към този продукт можете да добавите възможност за отпечатване на фактура на чужд език, както и печатни форми според Вашите изисквания. Демо версията (горе ляво) демонстрира както стандартните функции на S-Invoice, така и направена добавка на печатната форма на Invoice, фактура на английски.
  • Ако смятате, че имате нужда от цялостно изграждане на софтуерна система специално за уникалните нужди на Вашето предприятие, екипът на Степ-Софт ще работи с Вас за изработването на поръчково решение. Повече информация тук.

ЦЕНИ

СПРАВКИ И ПЕЧАТНИ ФОРМИ