S-Technics

Процеснa управленска система за фирми, търгуващи с техника, която включва серийни номера и сервизна част.

Какви възможности Ви дава S-Technics? • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности: доставка, складиране, продажба
 • Контрол и отчет на сервизната дейност
 • Издаване на гаранционни карти при продажба или сервизна дейност
 • Заприходяване и проследимост на стоките по техните серийни номера
 • Възможност за ползване на множество кодове: код на доставчик, мярка, модел, две мерни единици
 • Отработване на поръчки от клиенти и заявки за доставки
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности/СМЦ/: доставка, складиране, влагане  и продажба
 • Контрол движението на СМЦ между отделните обекти
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Eкспортна информацията към Microsoft Excel
 • Връзка с принтерни устройства
 • Лесен и интуитивен интерфейс- Функционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта.Така направения интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ, СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

Искате да видите още примери? Кликнете тук!