S-Food

Система за управление на търговската и складовата дейност, позволяваща работа с партиди, срокове на годност и автоматично водене на НАССР (ХАСП) дневници.

Какви възможности Ви дава S-Food? • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности /СМЦ/ по партиден индетификатор и срок на годност
 • Водене на HACCP дневници
 • Контрол движението на СМЦ по доставка, складиране и продажба
 • Отчет и контрол върху реализацията на стоки
 • Анализиране на финансовите и търговски дейности и рентабилността на фирмата
 • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи
 • Контрол и отчет върху движението на СМЦ между обектите
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Eкспорт на информацията към Microsoft Excel
 • Връзка с принтерни устройства
 • Лесен и интуитивен интерфейс- Функционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта. Така направения интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ, СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ


Искате да видите още примери? Кликнете тук!