S-Food Production

Производствен софтуер при работа с партиди, срок на годност, HACCP (ХАСП), производствено планиране, рецепти, разпад и изчисляване на себестойност.

Какви възможности Ви дава S-Food Production? • Планиране на производството, следене и отчитане на изпълнението
 • Контрол и отчетност по движението на суровини, материали и продукция по партиден индетификатор и срок на годност при дейности по доставка, складиране, влагане в производство и продажба
 • Възможност за определяне на партиди със срок на годност на собствената продукция
 • Автоматично водене на HACCP дневници
 • Използване на спецификации-рецепти с възможност за множество нива на влагане
 • Изчисляване себестойност на произведената продукция
 • Проверка на осигуреността на производството със суровини и  материалии
 • Отчет и контрол върху реализацията на стоки и готова продукция
 • Следене изпълнението на клиентски поръчки
 • Отчет по разкомплектоване и разпад на продукция и суровини
 • Анализиране на финансвовите и производствени дейности и рентабилността на фирмата
 • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи
 • Отработване на поръчки от клиенти и заявки за доставка на необходимите материали
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клинетски ценови листи
 • Лесен и интуитивен интерфейс- Функционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта.Така направения интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ, СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ


Искате да видите още примери? Кликнете тук!