ДДС-W Professional

Счетоводна софтуерна система за попълване на ДДС дневници, Vies декларации и Intrastat за множество обекти и от множество потребители

ДДС-W Professional е софтуерен продукт специализиран в подготовката на ДДС дневници, Vies декларации и Intrastat. За разлика от другите два продукта от същата серия ДДС-W Free и ДДС-W Standard, той може да бъде използван от множество потребители, всеки със собствени потребителски права. ДДС-W Professional е изключително подходящ за счетоводни къщи и фирми с множество обекти, тъй като позволява обединението на ДДС информацията от различни клонове в един дневник.

Как Ви помага ДДС-W Professional?Програмата има интуитивен интерфейс, валидира информацията и отчита грешките при въвеждане на документите по ДДС и Инстрастат.

Извежда данните за предаване в ДА с нужните документи за ДДС:

 • дневник покупки
 • дневник продажби
 • справка декларация
 • справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност (Приложение 6.)
 • VIES декларация
 • годишна справка декларация
 • възможност за импорт на инфорамция от много клонове в един дневник

и в НАП с нужните документи за Инстрастат:
 • Интрастат дневник пристигания
 • Интрастат дневник изпращания
 • декларация Пристигания
 • декларация Изпращания

Предаването на Дневници по ДДС ("Дискети по ЗДДС") е лесно и безпроблемно:
 • Максимално автоматизиране на процеса
 • Работа с Copy/Paste от друг софтуер
 • Запис във файл годен за печат на компютър, без да трябва инсталация на продукта
 • Справка по контрагент
 • Драстично намаление на времето за изготвяне на дневниците
 • Безплатно - изтеглете и инсталирайте напълно функционална версия сега!


Какво прави ДДС-W Professional различен? • Прави проверка и позволява корекции на въведената информация за дневниците и декларациите
 • Въвеждане и разпечатване на цялата информацията, необходима за дневниците и справката декларация по ЗДДС
 • Позволява изготвяне на данни за VIES (VAT Information Exchange System - Система за обмен на информация по ДДС) след 01.01.2007
 • Проверка за коректността на въведените или импортирани данни. Проверката е идентична с тази използвана при приемането на дневниците от данъчна администрация. Изготвяне на справка - протокол за допуснатите фатални и нефатални грешки дублирани и/или пропуснати фактурни номера
 • Архивиране на всеки период
 • Позволява контрол на достъпа на всеки потребител чрез пароли
 • Изготвяне на справки за документите, издавани от и на зададен от потребителя контрагент. Следене на детайлна информация за всеки клиент и доставчик: проверка за валидността на Идентификационния номер, банкова информация, телефон, факс, e-mail на фирмата, лице за контакт.
 • Автоматично попълване и разпечатване на платежно нареждане за плащане към бюджета и платежните нареждания за междуфирмени разплащания.

ЦЕНИ

РАБОТА С ДДС-W PROFESSIONAL