S-Pharmacy

За търговско-складова дейност с фармацевтични, медицински и аптечни консумативи и продукти, следене на партиди и срокове на годност.

Какви възможности Ви дава S-Pharmacy? • Отчитане и контрол движението на стоки с партиди и срокове на годност
 • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности/СМЦ/: доставка, складиране, продажбa
 • Въвеждане на стоките по код на НЗОК
 • Погасяване на задължения от депозит
 • Отчитане раздаването на мостри
 • Водене на еквивалентни стоки при необходимост
 • Замяна на продукти (обратно изкупуване)
 • Ревизия по партиди, бракуванe
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Eкспорт на информацията към Microsoft Excel
 • Връзка с принтерни устройства
 • Лесен и интуитивен интерфейс-Функционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта. Така направения интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ,СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ


Искате да видите още примери? Кликнете тук!