S-Account

Софтуер за двустранно, многофирмено счетоводство с подготовка на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации

Какви възможности Ви дава S-Account? • Осчетоводяване на данъчни и счетоводни документи - фактури, митнически декларации, мемориални ордери
 • Създаване на нови типове документи
 • Автоматично попълване ДДС дневници, Интрастат и Vies декларации
 • Изготвяне на данъчни и счетоводни отчети за ДМА и НДМА
 • Проследяване разчети на аналитично и синтетично ниво
 • Възмножност за автоматични приключвателни операции
 • Възможност за промяна на аналитичности, консолидиране на партиди и заменяне на елементи
 • Изменяне на сметкоплана или изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Възможно изтриване, редакция и анулиране на документи
 • Пригоден и за многофирмена работа
 • Интерфейс на английски
 • Стабилност, осигурена от работата в SQL сървър
Ако освен осчетоводяване Ви е нужен и печат на документи: фактури, авансов отчет, ПКО, РКО, версията S-Account Advanced Ви предоставя тази възможност в допълнение към стандартните счетоводни функционалности.

КАКВО ОЩЕ ВИ ПРЕДЛАГА S-ACCOUNT ?

ЦЕНИ

СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПРАВКИ И ОТЧЕТИ В S-ACCOUNT