• Заявка за презентация
   
  * - Полето е задължително
   
  Лице за контакти*:
  Фирма*:
  ДДС Номер (Булстат)*:
  Телефон
  E-Mail*:
  Точен адрес:
  Уеб сайт
  Коя дейност е най-важно да автоматизирате: Вътрешно-фирмения контрол
  Връзките с клиентите /задължения, статус и др./
  Друго
   
  Каква дейност има във Вашата фирма Търговия
  Производство
  Внос
  Износ
  Сервиз
  Ползване на партиди
  Ползване на серийни номера
  Ползване на адресиран склад
  Друго
  Брой собствени клонове
  Колко работни места смятате, че ще ползвате
  В какъв срок желаете да внедрите софтуера (дни)
  От къде разбрахте за нашия продукт
  Допълнителна информация (моля опишете вашите нужди, специфични въпроси и задачи или нещо, което би ни помогнало да демонстрираме точно това, което желаете)
  Верификационен код*
   
  Желая да получавам новини по e-mail

Online Техническа поддръжка се предоставя на клиенти на Степ-Софт на договор за поддръжка или при внесен депозит по ваучер за поддръжка. За повече информация, погледнете раздел “Online поддръжка” в меню Поддръжка. Ако имате затруднения, свържете се Търговски отдел чрез бутон “Свържете се с нас” или на тел. 02/971-1690
TeamViewer