Какво е ДДС-W Free?

ДДС-W FREE е безплатна програма за изготвяне на дневници по ДДС за подаване на декларации към Данъчната администрация

Защо ДДС-W FREE?

ДДС-W FREE е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за проверка и корекции на въведената информация за дневниците и декларациите и архивиране на всеки период.

Какви възможности Ви предлага ДДС-W FREE?

 • Възможност за Справка по контрагент

 • Запис във файл годен за печат на компютър, без да трябва инсталация на продукта

 • Максимално автоматизиране на процеса

Какво още ви предлага ДДС-W FREE?

 • Въвеждане, корекция, проверка, разпечатване на цялата информацията, необходима за дневниците и справката декларация по ЗДДС;

 • Проверка за коректността на въведените или импортирани данни. Проверката е идентична с тази използвана при приемането на дневниците от данъчна администрация. Изготвяне на справка - протокол за допуснатите фатални и нефатални грешки, дублирани и/или пропуснати фактурни номера;

 • Архивиране на всеки период;

 • Изготвяне на справки за документите, издавани от и на зададен от потребителя контрагент. Следене на детайлна информация за всеки клиент и доставчик: проверка за валидността на Идентификационния номер, банкова информация, телефон, факс, e-mail на фирмата, лице за контакт.

 • Автоматично попълване и разпечатване на платежно нареждане за плащане към бюджета и платежните нареждания за междуфирмени разплащания.

Работа с ДДС-W FREE

Дневник "Покупки"

Данните се въвеждат в ДДС-W FREE в табличен формат и се валидират според изчисления на база въведената информация

Бюджетно платежно нареждане

ДДС-W FREE дава възможността да отпечатате автоматично попълнено бюджетно платежно нареждане.

Инструкции за инсталиране на ДДС-W FREE

 1. За да изтеглите продукта ДДС-W Free натиснете бутон "Свалете демо версия" вляво.
 2. След като попълните формуляра, използвайте връзката (линк), която ще получите на посочения от Вас e-mail и свалете демо версията.
 3. Инсталирайте ДДС-W Free.
 4. Ще получите регистрационен код на e-mail-a, посочен при регистрирането. Използвайте генерираният регистрационен код за продукта като го попълните в полето "Регистрационен код" от меню "Настройки и сервиз" -> Лицензиране".

Без да използвате регистрационен код, няма да можете да лицензирате продукта. Моля, след въвеждане на информацията, изчакайте генерирането на регистрационен код.