Наши партньори

Българска Асоциация по Логистика

Българката Асоциация по Логистика е организация с нестопанска цел, като стремежът на сдружението е популяризирането на логистиката в България, насърчаване на развитието и прилагането на нови технологии в областта на логистиката

http://balbg.com/


Cluster Hits

Cluster Hits е основана от група самостоятелни софтуерни компании през март 2013 година. Фирмите, които са част от Cluster Hits покриват широк спектър от информация и опит в области като: 

  • Маркетинг за привличане на нови клиенти и навлизане на нови пазари;
  • Развитие на браншови стратегии;
  • Развитие и поддръжка на софтуерни системи за Човешки ресурси;
  • Информационни системи за управление на документи;
  • Информация за търговски и митнически операции;

 

Като Степ-Софт участва с познанията и опита си в областта на:

 

  • Разработка и внедряване на CRM, WMS, Счетоводни софтуерни решения;
  • Системи за информационен, операционен и административен мениджмънт на бизнеса, както и решения за автоматизация, оптимизация на дейностите и ресурсите.

 

http://hits-cluster.org/