Какво е S-Office?

S-Office е единна система от функционални средства, обхващаща всички аспекти от управлението на фирмените ресурси. 

Основна характеристика на продукта е възможността му за индивидуализация и приспособяване към нуждите на различните клиенти чрез изграждане на различни софтуерни вериги описващи всички дейности във фирмата. Това позволява различни браншови специализации на S-Office. 

S-Office e съвременен, интегриран програмен продукт, предлагащ богато многообразие от готови решения за автоматизация на дейността на различни фирми и организации от търговската, производствената и бюджетната сфера. По своята същност продукта представлява своеобразна концепция, "високо-технологична" философия, предлагаща решения за изграждане на най-разнородни информационни системи.
Основните области на приложение на S-Office: 

  • Управление на търговската дейност - клиенти, доставчици и подизпълнители;
  • Логистика - управление на дейностите свързани с основната дейност;
  • Управление на складовите наличности;
  • Управление на производството и себестойността;
  • Бизнес анализи и вземане на решения;
  • Счетоводно обслужване и управление на финансите.