Какво е S-Food Production?

S-Food Production е модерна производствена софтуерна система с богата функционалност, която осигурява ефективна работа с:

 

 • Партиди и Срок на годност
 • Автоматични НАССР дневници
 • Рецепти и Разпад
 • Изчисляване на Себестойност и още много други.


Системата е с лесен и интуитивен интерфейс, който улеснява допълнително работата на потребителите.

 

Защо S-Food Production?

S-Food Production е гъвкаво софтуерно решение, което предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Рекламации към доставчици, Товарителницаинтегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Food Production ?

 • Планиране на производството, както и следене на отчитането при изпълнението му;
 • Създаване и използване на рецепти с възможност за множество нива на вложеност;
 • Анализиране на производствените дейности и рентабилността;
 • Контрол и отчитане на стоково-материалните ценности по пратида и срок на годност при доставка, складиране, влагане в производство и продажба;
 • Автоматични НАССР дневници;
 • Поддържане на минимални количества;
 • Определяне на права на достъп за различните потребители.

Какво още ви предлага S-Food Production ?

S-Food Production предлага над 60 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Food Production предлага стандартни справки като:

 • Производствени планове - изпълнение по срок;
 • Производство - осигуреност с материали;
 • Спецификация на изделие с наличности;
 • Неизпълнение поръчки.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Food Production

Наличност с партиди по доставни цени

Справката извежда списък на наличните стоки по техните партиди в конкретен обект към дадена дата, като посочва и средната им доставна цена.

Препоръчителна заявка за СМЦ

Справката анализира необходимостта от доставка на суровини и материлаи.

Доставки по стоки с партида

С тази справка можете да проследите доставките на всяка сотка: кой е техния доставчик, с каква партида са заприходени, на каква цена са доставени, допълнителни бележки, отбелязани при доставката и т.н. Справката е полезна при проследяване произхода на ненадежни суровини.