Какво е S-Office Online: E-Shop?

S-Office Online: E-Shop е специализиран електронен магазин, свързан със системата S-Office ERP, за автоматизация на онлайн търговията. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


  • Автоматична актуализация на наличности и цени към интернет магазина
  • Получаване на поръчки от клиенти директно в back-office системата от марка S-Office
  • Зареждане на няколко снимки за всеки продукт

И още много други.

Защо S-Office Online: E-Shop?

S-Office Online: E-Shop е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат вход за дилъри, съвременен дизайн, присъединяване към съществуващ вече сайт и други за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Office Online: E-Shop ?

  • Директна връзка с отдела за логистика за по-бързо отработване на поръчките
  • Прехвърляне на автоматични отстъпки oт търговската система
  • Зареждане на актуални в реално време специфични клинетски ценови листи
  • Специализиран вход за дилъри за търговия на едро
  • Централизирано въвеждане и употреба на информацията от страна на търговците
  • Автоматична синхронизация между каталога (меню) на електронния магазин и избраните за продажба онлайн групи стоки и стоки от номенклатурата на търговската система
  • Отличаване на продукти като промоционални, с понижена цена или на заглавна страница от магазина

Какво още ви предлага S-Office Online: E-Shop ?

Благодарение на свързаността между електронния магазин и back-office системата, получавате всички възможности за анализ при обединение на двата канала за търговия - физически и виртуален. Всички справки могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение. 

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Office Online: E-Shop

Неизпълнени поръчки

Справката nизвежда списък на частично изпълнените и неизпълнени към момента клиентски поръчки. Подходяща е за анализ на необходимите количества стоки за изпълнение на всички поръчки или за тези към определен клиент.

Ценова листа

Справката извежда списък на стоки, групи стоки или всички стоки за конкретен обект съобразно избраните ценови групи.

Печалба

Спавката Ви позволява да извлечете за определен период от време (седмица, месец, година) най-значимата информация, а именно обща печалба, печалба от клиент, стока или група стоки.