Какво е ДДС-W Professional?

ДДС-W Professional е съвременна счетоводна система, която осигурява интуитивна и ефективна работа на множество потребители при попълване на ДДС дневници, INTRASTAT и VIES декларации, както и обединение на ДДС информацията от множество обекти в един дневник. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Валидиране на  информацията и отчитане на грешките при въвеждане на документите по ДДС и Инстрастат
 • Извежда данните за предаване в ДА с нужните документи за ДДС
 • Извежда данните за предаване в НАП с нужните документи за Инстрастат

И още много други.

Защо ДДС-W Professional?

ДДС-W Professional е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за проверка и корекции на въведената информация за дневниците и декларациите, Архивиране на всеки период и контрол на достъпа на всеки потребител чрез пароли.

Какви възможности Ви предлага ДДС-W Professional?

 • Възможност за Справка по контрагент

 • Запис във файл годен за печат на компютър, без да трябва инсталация на продукта

 • Възможност за Copy/Paste от друг софтуер

 • Максимално автоматизиране на процеса

Какво още ви предлага ДДС-W Professional?

 • Въвеждане, корекция, проверка, разпечатване на цялата информацията, необходима за дневниците и справката декларация по ЗДДС

 • Позволява изготвяне на данни за VIES (VAT Information Exchange System - Система за обмен на информация по ДДС) след 01.01.2007

 • Проверка за коректността на въведените или импортирани данни. Проверката е идентична с тази използвана при приемането на дневниците от данъчна администрация. Изготвяне на справка - протокол за допуснатите фатални и нефатални грешки дублирани и/или пропуснати фактурни номера

 • Изготвяне на справки за документите, издавани от и на зададен от потребителя контрагент. Следене на детайлна информация за всеки клиент и доставчик: проверка за валидността на Идентификационния номер, банкова информация, телефон, факс, e-mail на фирмата, лице за контакт.

 • Автоматично попълване и разпечатване на платежно нареждане за плащане към бюджета и платежните нареждания за междуфирмени разплащания.

Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Работа с ДДС-W Professional

Дневник "Покупки"

Данните се въвеждат в ДДС-W Professional в табличен формат и се се валидират според изчисления на база въведената информация

Интрастат "Изпращания"

Изнесените зад граница стоки в Европейкия съюз се нанясат в предоставената таблица, като ДДС-W Professional съдържа и падащо меню с определените от Съюза номенклатури за стоките.

Бюджетно платежно нареждане

ДДС-W Standard дава възможността да отпечатате автоматично попълнено бюджетно платежно нареждане.