Какво е S-Office Mobile?

Осъществявате Ex-van или Pre-sales продажби и искате в реално време поръчките да се достъпват от склада и да имате достъп до извършените продажби? Тогава S-Office Mobile е правилното решение за Вашия бизнес!

Със S-Office Mobile Вие можете да:

  • Осъществявате директни продажби към клиенти;
  • Приемате поръчки на място от клиента и възможност за автоматичното им прехвърляне в S-Office ERP;
  • Издавате фактури и стокови разписки;
  • Справки за извършени продажби към клиенти;
  • Удобен и интуитивен интерфейс;
  • Съвместимост с Android и IOS платформи поради работата чрез гъвкав браузър-интерфейс;

След предварителните срещи, специалисти от Степ-Софт описват в Технологична схема изискванията за функционалността на системата. Така клиентите знаят точно в какво инвестират и имат възможност да добавят или променят части от заданието. Когато проектът бъде одобрен, системата се изготвя, като оторизирани лица от страна на клиента могат да следят процеса. Разработената система се внедрява и се стартира пилотно от няколко мобилни работни места, а операторите преминават през курс на обучение за работа със S-Office S-Mobile. Обучението е изключително важно от гледна точка на използването на пълния потенциал на системата и повишаване на ефективността на работа.

За повече информация и допълнителна консултация, свържете се с нашите консултанти.