Какво е S-Pharmacy?

S-Pharmacy е съвременна процесна система за управление на търговско-складови дейности и операции с фармацевтични и медицински консумативи и продукти, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Въвеждане на стоките по код на НЗОК
 • Водене на еквивалентни стоки при необходимост
 • Замяна на продукти (обратно изкупуване)
 • Отчитане раздаването на мостри

И още много други

Защо S-Pharmacy?

S-Pharmacy е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Рекламации към доставчици, ТоварителницаОкомплектоване и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Pharmacy ?

 • Отчитане и контрол движението на стоки с партиди и срокове на годност
 • Ревизия по партиди, бракуванe
 • Автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Погасяване на задължения от депозит
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока

Какво още ви предлага S-Pharmacy?

S-Pharmacy предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Pharmacy предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Pharmacy

Наличност по партиди

Справката Ви показва складовата наличност по стоки с партидният им идентификатор и срока на годност.

Продажби по клиенти

Справката Ви показва продажбите от конкретен обект и вида на продадените стоки и съответните стоки.

Продажби по месеци

Системата Ви позволява да следите продажбите по месеци и да направите оценка на вече минал период.

Продажби по регион и тип

Справката Ви позволява анализ на извършените продажби по тип и регион