Какво е S-Pharmacy?

S-Pharmacy е система за управление на търговско-складови дейности с фармацевтични и медицински консумативи и продукти, която Ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Тя разполага с широк набор от функционалности като:

 

 • Въвеждане на стоките по код на НЗОК
 • Водене на еквивалентни стоки при необходимост
 • Замяна на продукти (обратно изкупуване)
 • Отчитане раздаването на мостри
 • Контрол движението на стоки с партиди и срокове на годност
 • Ревизия по партиди, бракуванe
 • Автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Погасяване на задължения от депозит
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока

S-Pharmacy е предоставя на своите потребители възможност за добавяне на разширения - рекламации към доставчици, товарителница,  окомплектоване и др. за максимално адаптиране към спецификата на дейността Ви.

 

Ако смятате, че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите специфични нужди, ние ще изграждим за Вас  на поръчково решение.

 

Информация относно цената на S-Pharmacy може да намерите тук.

Справки и отчети

S-Pharmacy предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър. Системата позволява да създадете и нови отчети, за да опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

 

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават с интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Pharmacy предлага стандартни справки като:

 

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби.

Наличност по партиди

Показва складовата наличност по стоки с партидния им идентификатор и срока на годност.

Продажби по клиенти

Генерира продажбите от конкретен обект и вида на продадените стоки и съответните стоки.

Продажби по месеци

Имате възможност да следите продажбите по месеци и да направите оценка на вече изминал период.

Продажби по регион и тип

Позволява анализ на извършените продажби по тип и регион.