Счетоводни продукти S-Office

Счетоводните продукти от серията S-Account са предназначени както за счетоводители от фирми с разнообразна дейност, така и за счетоводни къщи, обслужващи голям брой клиенти. 
Основни предимства на продуктите S-Account са бързината и удобството при ръчното въвеждане и пълната прозрачност при автоматичното осчетоводяване на документите, както и възможността за редакция според нуждите чрез корекция или сторниране. Идеологията, определила функционалността на всички версии на продуктите е предоставяне на пълните възможности на счетоводствотов ръцете на счетоводителя. 

ДДС-W - софтуер за предаване на отчети към ДА и НАП

Добре познати в счетоводните среди, продуктите от серията ДДС-W на Степ-Софт предлагат алтернатива от предлаганата от администрацията dnevnici.exe. Удобството и бързината при въвеждането на дневници по ДДС, Интрастат и VIES декларации са разпознати от повече от 5000 клиенти на софтуера. 

ДДС-W се предлага в три варианта: 

  • ДДС-W Free - безплатна версия за създаване на дневници по ДДС
  • ДДС-W Standard - за създаване и предаване по електронен път на дневници по ДДС, Интрастат, VIES декларации
  • ДДС-W Professional - многофирмена версия

За повече подробности, посетете продуктовите страници.