S-Office: Важни новини във връзка с Наредба Н-18

Уважаеми потребители на продуктите на Степ-Софт, 

Предлагаме на Вашето внимание важни новини, във връзка с 

1. На 29.3.2019 МФ/НАП официално обнародва промените в Н-18 в Държавен вестник №26/2019. В окончателния вариант, измененията касаят и отложения срок за подмяна на ФУ, когато се ползва софтуер за управление на продажбите. Така формулирани, промените означават: 

  • За всички Ваши търговски обекти, в които в момента се ползва S-Office за управление на продажбите, срок за въвеждане на СУПТО е 30.09.2019. Внимание: Получихме сигнали, че представители на НАП / оперативен контрол, ангажирани с проверката за подновяване на касови апарати в обекти без софтуер, са направили предписания за смяна на фискалните устройства и в обекти, в които има софтуер. Няма никакво основание за това. При проверка от фискален контрол в обекта и устни "забележки" в посока да смените фискалните си устройства в някакъв друг срок настоявайте за писмен Протокол за проверката и точно описание на предписанието  от фискалните инспектори и основанието на което са направени.
  • Всички Ваши търговски обекти, в които в момента не се използва S-Office за управление на продажбите, но има фискално устройство (касов апарат), то е трябвало да бъде подменено до края на месеца (31.03.2019). В случай, че желаете да получите лиценз за софтуер за тези обекти (за да се отложи и за тях обновяването на ФУ), и съответно да предвидим и тях при внедряване на СУПТО модул до септември месец, моля, свържете се с нас при първа възможност. 

2. Степ-Софт има регистрация за софтуера S-UpTo под №53 в списъка на НАП. Благодарение на софтуерния модул, на клиентите на Степ-Софт ще бъде достъпна възможността за интеграция със системите от платформата S-Office, вкл. S-Office ERP, S-Trade, S-Motor, S-Food Production и др.

Допълнителна информация може да получите на уеб-адрес: www.s-upto.bg

3. С колегите от БАРБС (Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер) обединихме усилия в посока изясняване на изисквания на Н-18, чрез стартиране на платформата https://n-18.info/. На страницата може да разгледате актуални теми и отговори на въпроси, а след регистрация - да получите отговор и на Вашите въпроси. Разбира се, може да потърсите и специалистите на Степ-Софт директно на 02 / 971-1690.

С пожелание за успешен бизнес, 

Паско Пасков
Управител
Степ-Софт

Степ-Софт на Първа научна и бизнес конференция по Логистика и УВД

На 22 - 23.05.2019 Степ-Софт участва в Първата научна и бизнес конференция по Логистика и УВД, организирано от Катедра "Логистика и вериги на доставките" и Българска асоциация по логистика с презентация относно "Проблемни области при подготовката за работа с информационни системи и реализация на студентите в практиката", представена от г-н Паско Пасков.

 

По време на презентацията бяха дискутирани въпроси свързани с разминаването между знания и умения, необходимата комуникация и обратна връзка между работодател- академична общност, както и предложения за въвеждане на подобрения в тази насока.

Степ-Софт с лекция в УНСС

На 25 април 2018 г. представители на Степ-Софт проведоха открита лекция на „Приложение на информационните системи и технологии в логистиката" в УНСС. По време на лекцията се представиха редица базови информационни системи и технологии, както и тяхното приложение в реални компании. Особено внимание се обърна на използването на баркодове в логистиката и спазването на стандартите на GS1. Освен посочените теми студентите имаха възможност да се запознаят и с предизвикателствата на новия регламент за защита на лични данни в областта на логистиката.

 

Степ-Софт на Българо-Турския Бизнес Форум

На 02.04.2018 г. преставители на Степ-Софт участваха на Българо-Турския Бизнес Форум, на  който участниците имаха възможността да обсъдят бъдещи съвметни проекти и да обменят информация относно бизнес климата в двете държави.