Специализирани системи

През годините от създаването на Степ-Софт, основна дейност на фирмата винаги е била изготвянето на специализирани системи според нуждите на корпоративни клиенти, чиято дейност не се вписва в рамките на никой от готовите продукти на пазара за системи за управление на бизнеса.
Следвайки световните тенденции в развитието на бизнес софтуера, Степ-Софт постепенно усъвършенства и разширява софтуерните системи, които предлага, така че да даде на своите клиенти подходящи за техния бизнес специализирани софтуерни решения.
Днес, в своето софтуерно портфолио, Степ-Софт  предлага на своите клиенти бизнес системи като S-Office ERP®, S-Office Online®, S-Office CRM®, S-Office Mobile® и S-Office WMS®.

  • S-Office ERP е интуитивна и гъвкава система, която обединява всички нива в една компания и дава възможност за прецизен контрол върху всяка една дейност. S-Office ERP  обхваща Търговски операции - SCM (Supply Chain Management) ; Складови операции - Warehouse Management; Производствени операции; Финансови и счетоводни операции и Бизнес анализи и планиране - BI (Business Intelligence).
  • S-Office Online е система за онлайн търговия, която предвижда директна връзка между S-Office ERP и уеб базиран електронен магазин. Според изискванията на клиента, електронният магазин може да бъде допълнение или основна част от уеб страницата на клиентите на Степ-Софт.
  • S-Office CRM е система за удобно управление на взаимоотношенията с клиентите, която дава възможност за управление на проекти и кампании, изготвяне и управление на договори, предоставя инструменти за анализ, предоставя възможност за интеграция с телефонни VoIP централи (Asterisk), групиране и управление на входящите разговори според разпознаване на клиентите.
  • S-Office Mobile е система за осъществяване на  Ex-van или Pre-sales, благодарение на която в реално време поръчките се достъпват от склада и потребителят имат достъп до извършените продажби.
  • S-Office WMS е система за автоматизиране да складовите операции. S-Office WMS е съвместима с различни видове PDA устройства, дава възможност за ревизия както и проверка на реално доставените количества от съответната стока преди да бъде заприходена.

За повече информация и констултация, свържете се с нашите специалисти!