Какво е S-Advertising?

S-Advertising е специализирана система за управление на търговските и финансовите дейности на рекламни къщи и PR агенции, която осигурява интуитивна и ефективна работа при организация на рекламни кампании и услуги. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:

 

 • Пълна проследяемост на дейностите във фирмата по клиентска поръчка/проект
 • Изготвяне на оферти по клиент с възможност за предварително описване на разходи
 • Отчет и съпоставка на планирания бюджет и реалните разходи за всяка част от клиентската поръчка


И още много други.

 

Защо S-Advertising ?

S-Advertising е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат нови форми, разпечатки на чужд език, нови справки и други за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Advertising ?

 • Изготвяне на бюджет за планови разходи по клиентска поръчка
 • Проследяемост на дейностите по клиентска поръчка/проект- от фактуриране към подизпълнител до разплащане с клиент
 • Отчитане разплащанията по клиент и по отделни части от клиентската поръчка/проект
 • Проследяемост на прогрес на проект по служител
 • Проследяемост и отчетност по приети доставки на материали, консумативи или външно извършени дейности
 • Окомплектоване на стоки и услуги в краен проект по поръчка
 • Възможност за описване на ценови листи за услуги, по клиенти и други
 • Автоматично отчитане на разходи по проект чрез протокол за направени разходи, обвързан с ценовите листи и заприходените стойности на стоки и услуги
 • Гъвкав визитник за нужната информация на всеки клиент и контрагент
 • Водене на каса и разплащания

Какво още ви предлага S-Advertising ?

S-Advertising  предлага над 40 справки и отчети, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение. 

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Advertising

Продажби по групи клиенти

Справката извежда списък на клиентските поръчки и приходите дошли от тях.

Изпълнение на поръчките– служители

Справката показва изпълнението на поръчките по служители.

Поръчка - планови и реални разходи

С тази справка можете да проследите разликата между плановите и реално направените разходи по всяка поръчка.