Ръководен екип

Щерю Щерев

Основател

Магистър Висша математика,

Софийски Университет

25 год. опит със СУБ (ERP)

Антония Маркова

Технически директор

Магистър Компютърни системи,

Технически Университет София

18 год. опит със СУБ (ERP)

Паско Пасков

Управител

Бакалавър Икономика и Компютърни науки,

Washington and Lee University, САЩ

Магистър Математическо моделиране в икономиката,

Софийски Университет

10 год. опит със СУБ (ERP)

Уважаеми партньори,

Благодаря на всички Вас, които ни се доверихте и с които работим повече от десетилетие. Благодаря и на всички, които оценявате нашите усилия да бъдем от полза за бизнеса Ви. Надявам се скоро да Ви посрещнем в голямото семейство на потребителите на S-Office®.
Днес пазарната ситуация е променена драстично. При създалите се условия за всички нас стана изключително важно да следим внимателно взимоотношенията с клиентите си. За всички нас стана изключително важно да реагираме светкавично на търсенето или на промяната в пазарната среда.
За целта съществуват различни маркетингови стратегии, но за да има ефект от тях, първото условие е: колкото е възможно по-голяма част от информацията да се запазва и да е достъпна за бърз достъп и последващ анализ. Не по-малко важно е информацията между клиентите и доставчиците да се обменя незабавно.
Разбирайки това, ние от СТЕП-СОФТ вложихме много усилия, за да дадем на своите потребители конкурентни преимущества в тези условия. За целта разработихме цяла фамилия от WEB приложения под общата търговска марка S-Office® Online.
Обръщайки се към Вас, нашите КЛИЕНТИ, ние от Степ-Софт гарантираме и занапред:

  •     Да осигурим най-актуалните и ефективни софтуерни решения за Вашия бизнес;
  •     Да направим всичко по силите си, за да подобрим Вашата конкурентоспособност и шанс за разрастване на пазарните Ви позиции;
  •     Да Ви съдействаме, за да увеличите ефективността на труда във Вашето предприятие и да получите адекватни на усилията си резултати;
  •     Да посрещаме заедно всички предизвикателства, пред които се изправяте в ежедневната си борба за утвърждаване.

Желанието ни е и в следващите години да работим и успяваме съвместно.


С уважение:
Щерю Щерев
Основател
Степ-Софт