Ръководен екип

Щерю Щерев

Основател

Магистър Висша математика,

Софийски Университет

25 год. опит със СУБ (ERP)

Паско Пасков

Управител

Бакалавър Икономика и Компютърни науки,

Washington and Lee University, САЩ

Магистър Математическо моделиране в икономиката,

Софийски Университет

10 год. опит със СУБ (ERP)

Даниела Клепалска

Заместник-управител

Магистър Фирмен мениджмънт и контролинг, 

Стопанска Академия Д.А.Ценов

5 год. опит със СУБ (ERP)

Антония Маркова

Технически директор

Магистър Компютърни системи,

Технически Университет София

18 год. опит със СУБ (ERP)

Уважаеми партньори,

Благодаря на всички Вас, които ни се доверихте и с които работим повече от десетилетие. Благодаря и на всички, които оценявате нашите усилия да бъдем от полза за бизнеса Ви. Надявам се скоро да Ви посрещнем в голямото семейство на потребителите на S-Office®.
Днес пазарната ситуация е променена драстично. При създалите се условия за всички нас стана изключително важно да следим внимателно взимоотношенията с клиентите си. За всички нас стана изключително важно да реагираме светкавично на търсенето или на промяната в пазарната среда.
За целта съществуват различни маркетингови стратегии, но за да има ефект от тях, първото условие е: колкото е възможно по-голяма част от информацията да се запазва и да е достъпна за бърз достъп и последващ анализ. Не по-малко важно е информацията между клиентите и доставчиците да се обменя незабавно.
Разбирайки това, ние от СТЕП-СОФТ вложихме много усилия, за да дадем на своите потребители конкурентни преимущества в тези условия. За целта разработихме цяла фамилия от WEB приложения под общата търговска марка S-Office® Online.
Обръщайки се към Вас, нашите КЛИЕНТИ, ние от Степ-Софт гарантираме и занапред:

  •     Да осигурим най-актуалните и ефективни софтуерни решения за Вашия бизнес;
  •     Да направим всичко по силите си, за да подобрим Вашата конкурентоспособност и шанс за разрастване на пазарните Ви позиции;
  •     Да Ви съдействаме, за да увеличите ефективността на труда във Вашето предприятие и да получите адекватни на усилията си резултати;
  •     Да посрещаме заедно всички предизвикателства, пред които се изправяте в ежедневната си борба за утвърждаване.

Желанието ни е и в следващите години да работим и успяваме съвместно.


С уважение:
Щерю Щерев
Основател
Степ-Софт