Какво е S-Office WMS?

Логистиката е важна и неразделна част от дейността на всяка производствена и търговска фирма. Организираността на логистичните операции по приемане, съхранение и изписване на стоки е от съществено значение за ефективната работа на цялата компания. Разбирайки тези аспекти, ние от Степ-Софт предлагаме системата S-Office WMS за автоматизиране да складовите операции.

S-Office WMS:

  • Е съвместима различните видове PDA устройства предлагани на пазара;
  • Е с лесен и интуитивен интерфейс;
  • Дава възможност за проверка на реално доставените количества от съответната стока преди да бъде заприходена;
  • Възможност за ревизия;
  • Дава възможност за складова адресация;
  • Автоматична синхронизация на данните между S-Office ERP и S-Office WMS.

След предварителните срещи, специалисти от Степ-Софт описват в Технологична схема изискванията за функционалността на системата. Така клиентите знаят точно в какво инвестират и имат възможност да добавят или променят части от заданието. Когато проектът бъде одобрен, системата се изготвя, като оторизирани лица от страна на клиента могат да следят процеса. Разработената система се внедрява при клиента на няколко работни места, а операторите преминават през курс на обучение за работа със S-Office WMS. Обучението е изключително важно от гледна точка на използването на пълния потенциал на системата и повишаване на ефективността на работа.

За повече информация и допълнителна консултация, свържете се с нашите консултанти.