Какво е S-Office WMS?

Организираността на логистичните дейности по приемане, съхранение и изписване на стоки е от съществено значение за ефективната работа на всяка производствена и търговска фирма. За да улесним тези процеси, ние от Степ-Софт предлагаме системата S-Office WMS за автоматизиране да складовите операции.

 

S-Office WMS:

  • Е съвместима с различните видове PDA устройства предлагани на пазара;
  • Има лесен и интуитивен интерфейс;
  • Дава възможност за проверка на реално доставените количества от съответната стока преди да бъде заприходена;
  • Дава възможност за ревизия;
  • Дава възможност за складова адресация;
  • Има опцията за автоматична синхронизация на данните между S-Office ERP и S-Office WMS.

 

Специалистите от Степ-Софт изготвят системата според изискванията на клиента и я внедряват на няколко работни места, а операторите преминават през обучение за работа със S-Office, за да могат да използват пълния й потенциал и да оптимизират работата си.

 

Първоначално операторите използват софтуера в тестов режим, за да се изяснят всички възникнали въпроси в реални условия и да се направят последни настройки на системата. 

 

За повече информация и допълнителна консултация, свържете се с нашите консултанти.