За фирмата

Степ-Софт е българска компания, която от 1995 година предлага на своите клиенти ERP, счетоводни и търговско-складови софтуерни продукти. Във фирмата има събрани над 100 години опит в областта на информационните системи. Екипът от специалисти, участвали при изработката на проекти в национален мащаб, е определящ при създаването на единната система за управление на бизнеса - S-Office®.

 

Следвайки нуждите на българския бизнес, Степ-Софт усъвършенства своя продукт и от няколко години предлага на своите клиенти бутикови ERP (Enterprise Resource Planning) системи, включително SCM (Supply Chain Management) за управление на търговските процеси, Warehouse Management за складова дейност, както и производствени, финансови, BI (Business Intelligence) и Project Management решения, благодарение на които S-Office свързва успешно всички нива на бизнеса.

„Да предоставим на КЛИЕНТА високотехнологични софтуерни продукти, обхващащи всички аспекти от управлението на фирмата и да предложим максимална индивидуализация в съответствие с конкретните нужди, за постигане на най-висока стойност на инвестицията."
Степ-Софт

За изминалата година, ние:

Ние инвестирахме в развитието на нашите продукти. Успяхме да направим технологично обновление и да поставим началото на преход към WEB базирана платформа.

Ние инвестирахме в маркетингови проучвания и действия и успяхме да поставим началото на чуждестранно партньорство и навлизане на нашия софтуер на чужди пазари.

Ние инвестирахме в развитието на потенциала на фирмата и днес нашият екип се състои от иновативно мислещи и талантливи сътрудници.

Проекти

През годините от създаването си, Степ-Софт има над 500 внедрявания на S-Office®, както и над 10000 клиенти на безплатния продукт ДДС-W Free. Благодарение на реализираните проекти, компанията успешно представя серията Branch на специализирани продукти с готова функционалност според дейността на клиентите от малкия и среден бизнес. Това позволява да се затвърди фирмената политика за предоставяне на максимално индивидуализирани софтуерни решения на достъпна цена и без отстъпки в качеството.

Уважаеми партньори,

Благодаря на всички Вас, които ни се доверихте и с които работим повече от десетилетие. Благодаря и на всички, които оценявате нашите усилия да бъдем от полза за бизнеса Ви. Надявам се скоро да Ви посрещнем в голямото семейство на потребителите на S-Office®.
Днес пазарната ситуация е променена драстично. При създалите се условия за всички нас стана изключително важно да следим внимателно взимоотношенията с клиентите си. За всички нас стана изключително важно да реагираме светкавично на търсенето или на промяната в пазарната среда.
За целта съществуват различни маркетингови стратегии, но за да има ефект от тях, първото условие е: колкото е възможно по-голяма част от информацията да се запазва и да е достъпна за бърз достъп и последващ анализ. Не по-малко важно е информацията между клиентите и доставчиците да се обменя незабавно.
Разбирайки това, ние от Степ-Софт вложихме много усилия, за да дадем на своите потребители конкурентни преимущества в тези условия. За целта разработихме цяла фамилия от WEB приложения под общата търговска марка S-Office® Online.
Обръщайки се към Вас, нашите КЛИЕНТИ, ние от Степ-Софт гарантираме и занапред:

  • Да осигурим най-актуалните и ефективни софтуерни решения за Вашия бизнес;
  • Да направим всичко по силите си, за да подобрим Вашата конкурентоспособност и шанс за разрастване на пазарните Ви позиции;
  • Да Ви съдействаме, за да увеличите ефективността на труда във Вашето предприятие и да получите адекватни на усилията си резултати;
  • Да посрещаме заедно всички предизвикателства, пред които се изправяте в ежедневната си борба за утвърждаване.

Желанието ни е и в следващите години да работим и успяваме съвместно.


С уважение:
Щерю Щерев
Управител
Степ-Софт ООД