Поддръжка На Продуктите S-Office

Поддръжката от техническия отдел за клиентите на Степ-Софт се осигурява от екип специалисти с дългогодишен опит в областта на софтуерните системи S-Office и бази данни MS SQL. Услугите по поддръжка се разделят на четири основни вида:

  • Телефон - всеки клиент получава потребителски номер (ПИН), с който, след набиране на телефоните в офиса на Степ-Софт, се свързва директно със специалист от отдел Техническа поддръжка.

  • Онлайн / отдалечен достъп - в пакета помощни приложения на S-Office, всеки клиент получава TeamViewer - специализиран софтуер за поддръжка чрез отдалечен достъп - с което специалистите на Степ-Софт временно получават видимост на компютъра на клиента, и могат да направят нужните настройки или извършат инсталация на софтуера.

  • В офиса на клиента - въпреки, че 95% от нужната поддръжка може да се реализира по телефона или чрез отдалечен достъп, понякога се изисква консултант от отдел Техническа поддръжка да извърши на място нужните промени.

  • В офиса на Степ-Софт - в някои случаи, особено когато се налага допълнителни разработки върху системата на настоящ клиент, е най-подходящо работата да се извършва в офиса на Степ-Софт.


За да бъдат обслужвани максимално ефикасно клиенти от цялата страна, е предвидено голяма част от проблемите да подлежат на отстраняване чрез поддръжка по телефона и чрез отдалечен достъп. Тези дейности могат да бъдат отчетени и съответно се таксуват с точност до минута. Дейностите по работа на място при клиента или в офиса на Степ-Софт се отчитат на започнат час.