Какво е S-Motor?

S-Motor е съвременна процесна система за управление на търговията с авточасти и автоаксесоари, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Водене на наличности по оригинален номер и основен код
 • Поддържане на номенклатура взаимозаменяеми еквивалентни стоки
 • Следене документооборота във валута и в лева

И още много други.

Защо S-Motor?

S-Motor е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Серийни номера, ТоварителницаОкомплектоване, Гаранционна карта и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Motor ?

 • Прехвърляне на стоки между различни фирмени обекти (складове и магазини)
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Oтчитане дейността на множество обекти

Какво още ви предлага S-Motor ?

S-Motor предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение. 

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Motor предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Motor

Продажби по модел

Справката Ви показва продажбите на резервни части и аксесоари за определен модел в даден период от време.

Продажби по цвят

Справката Ви показва продажбите на части и автоаксесоари за определен цвят в даден период от време.

Продажби по периоди

Справката показва продажбите на стоки за определен период от време за конкретна група стоки. Посредством подходящо филтриране на информацията може да анализирате реализирания оборот от продажбите на стоки по периоди (година,месец ...), клиент, стока или по комбинации от тях.