Какво е S-Motor Lite?

S-Motor Lite е съвременна процесна система за управление на търговията с авточасти и автоаксесоари, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Водене на наличности по оригинален номер и основен код
 • Поддържане на номенклатура взаимозаменяеми еквивалентни стоки
 • Следене документооборота във валута и в лева

И още много други.

Защо S-Motor Lite?

S-Motor Lite е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Серийни номера, ТоварителницаОкомплектоване, Гаранционна карта и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Motor Lite ?

 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Eкспорт на информацията към Microsoft Excel

Какво още ви предлага S-Motor Lite ?

S-Motor Lite предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Motor Lite предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Motor Lite

Продажби по периоди

Справката Ви дава възможност да следите извършените продажби за определен период от време. Ползвайки възможността да филтрирате по указаните полета(група име, клиент, модел, модификация) Ви позволява да извлечете подходящата информация отговаряща на потребностите Ви

Продажби по вид

За да улесни работата Ви програмата предлага справка, чрез която можете да следите продажбите на стоки според техния вид, като това е и още едно допълнение към многообразния набор от справки за следене на продажбите.

Стокооборот по обект

Справката показва оборота за конкретен обект за определен период от време на група стоки.