Браншови системи: S-Office Branch

Въпреки че често се случва на клиентите да се внушава, че има "универсални решения" за управление на бизнеса, в които са предвидени всички възможни варианти, Степ-Софт страни от тази позиция. Напротив, благодарение на високата степен на конфигурируемост на S-Office е възможно в софтуерната реализация, нужна за конкретен бранш, да се включат само процесите, определящи дейността на фирмите в него.

Подходящо сравнение е закупуването на комплект инструменти. Ако са необходими само два от инструментите от комплекта, закупуването на целия комплект е нецелесъобразно. Когато става въпрос за универсални ERP системи, често клиента получава "всички инструменти от комплекта", независимо дали това съвпада с неговите разбирания и финансови разчети. За потребителя не остава нищо друго, освен да започне да се съобразява с логиката на системата, което в много случаи му е физически невъзможно поради липсата на достатъчно IT персонал.

За да даде решение на този проблем, Степ-Софт предлага браншовия клас продукти на база системата S-Office, който предлага специализирана функционалност за тясно обособените нужди на конкретни браншове и дейности в сферата на търговията, производството и услугите.