Какво е S-Invoice?

S-Invoice е съвременна процесна система, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа при създаване на счетоводни и финансови документи. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


  • Създаване, отчитане и oтпечатване на проформа фактура и фактура
  • Отбелязване на извършени плащания по издадените фактури
  • Посочване на отстъпки, които да бъдат отразени във фактурата

И още много други.

Защо S-Invoice?

S-Invoice е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат отпечатване на фактура на чужд език, отчети, интегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Invoice?

  • Отпечатване дебитно и кредитно известие
  • Отразяване на приходен и разходен касов ордер
  • Възможност за промяна на данъчната ставка

Какво още ви предлага S-Invoice?

S-Invoice предлага богати справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Invoice

Издадени фактури

Справката показва издадените от системата документи за определен  периоди. Справката дава възможност за подредба на колонките с информация по най-удобния за анализ начин.