S-Office и EDI

EDI (Electronic Data Interchange) е международна система за обмяна на документи по електронен път, поддържана и развивана по стандартите на GS1. Позната в България още като eXite или ECOD, тази система от няколко години позволява документооборотът между доставчици и големите вериги магазини (напр. Метро, Билла, Фантастико, Пикадили, Кауфланд, Карфур) да се води през Интернет. Благодарение на законовите промени, които позволяват изпращането на фактури по електронен път, цикъла на документи се затваря и е пълноценно да се водят бизнес отношения онлайн.

Докато най-често поръчките се обработват ръчно след публикуването им в система за заявки на дадена Интернет страница, малко потребители знаят, че поръчките могат да бъдат автоматично зареждани директно в тяхната ERP система, при работа със системата S-OfficeТази възможност се предоставя от няколко години на клиентите на Степ-Софт, които ползват разширението EDI на S-Office. 
 
Ползите при използването на EDI в най-общия смисъл, са скъсяване на времето за обмен на документи, т.е документите се дотавят за по-кратък период от време и съответно времето за доставки също се скъсява значително; възможно е планиране, което подсигурява навременната работа, така че да се намалят загубите на суровини; намаление на потребността от увеличен административен персонал; значително намаление на риска от човешка грешка. В обобщение, ползите са следните: 

  • Oсигуряване на бърз и верен документооборот;
  • Усъвършенстване на методите на котрол и по-този начин увеличение на ефективността;
  • Увеличение на производителността;
  • Разширяване на бизнес отношенията;
  • По-удовлетворени клиенти;
  • Увеличена конкурентноспособност на пазара

 

От работния плот на процеса за Продажби-вериги, както при останалите бизнес казуси, потребителите на S-Office могат да следват документите в поредността, в която те се получават от тях при нормална търговска дейност. Освен преимуществото от гледна точка на спестеното време, при обработка на информацията по този начин се намалява драстично възможността да бъде допусната човешка грешка при ръчното пренасяне на данни.

Готово EDI решение може да бъде добавено като разширение към всяка от системите на база S-Office. Посветени сървъри в ICDE (Internet Center for Data Exchange) на Степ-Софт осигуряват автоматичното прехвърляне на поръчките от веригите към S-Office, за да бъдат те на разположение на потребителите директно в системата. 

Ако желаете повече информация или търсите начин да улесните дейността си по отношение на търговията с големите вериги, не се колеайте да свържете се с консултантите на Степ-Софт по телефона или по e-mail.