Какво е S-Bookstore?

S-Bookstore е съвременна процесна система за управление на търговско-складови дейности и операции в книжарници, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Търсене на стока по издател, автор, жанр, ISBN
 • Задаване на адресация на книгите (място в обекта)
 • Отчитане на дейността на верига книжарници

И още много други.

Защо S-Bookstore?

S-Bookstore е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Рекламации към доставчици, Рекламации от клиенти, интегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Bookstore ?

 • Водене на наличности по баркод и издателство
 • Заприходяване и продаване на стоки чрез баркод маркиране
 • Поддържане на минимални количества от дадена книга
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи

Какво още ви предлага S-Bookstore ?

S-Bookstore предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение. 

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Bookstore предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Bookstore

Продажби по периоди

Справката Ви дава възможност да следите извършените продажби за определен период от време. Ползвайки възможността да филтрирате по указаните полета(група име, клиент, издател) Ви позволява да извлечете подходящата информация отговаряща на потребностите Ви

Продажби по стоки

Справката показва продажбите на стоки за определен период от време за конкретен обект и клиент, разпределени по стоки или групи стоки. Посредством подходящо филтриране на информацията може да анализирате реализирания оборот от продажбите на стоки по тип клиент (на едро, дребно...), клиент, стока, автор, жанр, група стоки или по комбинации от тях.

Топ 20 продажби

За да проследявате най-продаваните стоки през определен период, ние специално разработихме за Вас справката "ТОП 20 продажби за период".