Защото няма универсално решение

Екипът на Степ-Софт има дългогодишен опит при внедряването на търговски, производствен и счетоводен софтуер, което води до набиране на ноу-хау за специфичните изисквания на браншовете в българския бизнес. Въпреки убеждението, че софтуерните системи за управление на бизнеса трябва да са универсални, това е не само невъзможно, но и крайно непрактично.

Консултантите на Степ-Софт са на разположение при избора за най-подходящото и най-изгодно решение за конкретния случай.

Може да се свържете със Степ-Софт между 10 и 18 часа всеки работен ден.

Електронна търговия. Интернет магазин. S-Office!

Развитието на Интернет и разширеното му ползване от българския бизнес води до естественото развитие на търговската система S-Office и отварянето и към глобалната мрежа чрез допълнението за електронна търговия: S-Office Online

Компаниите производители могат:

  • да намалят разстоянието между тях и крайните клиенти
  • да добият по-широка публика при представяне на нови продукти
  • да разширят пазара си, увеличат стокооборота и да намалят престоя на суровините и готовата продукция

Търговските фирми могат да се възползват от:

  • повишаване на конкурентноспособността като реализират електронна търговия
  • намаляване на разходи за търговски площи
  • запазване на лидерската си позиция, следвайки тенденциите в търговията на ХХIви век