Какво е S-Office CRM?

В процеса на своето разрастване почти всяка организация изпитва затруднения в управлението на взаимоотношенията с клиентите си. За по-лесното и удобно менажиране на връзките между клиент-организация, ние от Степ-Софт предлагаме S-Office CRM, изцяло съобразена с Вашите нужди.

S-Office CRM Ви осигурява:

  • Единна база от данни, в която е събрана цялата необходима информация;
  • Индивидуален поглед към всеки един клиент благодарение на детайлния Визитник;
  • Управление на проекти и кампании както и тяхното проследяване по етапи и отделни дейности;
  • Изготвяне и управление на договори според специфични условия;
  • Съставяне на задачи за служителите;
  • Инструменти за анализи;
  • Удобен и интуитивен интерфейс;
  • Интеграция с телефонни VoIP централи (Asterisk), групиране и управление на входящите разговори според разпознаване на клиентите;
  • Възможност за работа както като в Интранет/On Premises среда, така и като Интернет/SaaS приложение.

След предварителните срещи, специалисти от Степ-Софт описват в Технологична схема изискванията за функционалността на системата. Така клиентите знаят точно в какво инвестират и имат възможност да добавят или променят части от заданието. Когато проектът бъде одобрен, системата се изготвя, като оторизирани лица от страна на клиента могат да следят процеса. Разработената система се внедрява при клиента на няколко работни места, а операторите преминават през курс на обучение за работа със S-Office CRM. Обучението е изключително важно от гледна точка на използването на пълния потенциал на системата и повишаване на ефективността на работа.

За повече информация и допълнителна консултация, свържете се с нашите консултанти.