Какво е S-Office ERP?

S-Office ERP е система, която се конфигурира според спецификата на процесите във всяка компания, осигурява нужния материал за оптимизация на фирмата и спомага за нейното развитие.

 

Възможности

 

Тя дава възможност за прецизен контрол върху всяка дейност и обхваща следните операции:

 

  • Търговски  - проследяване на продукцията, вкл. покупка (внос), производство, продажба и разпространение (ExVan, консигнация), POS терминали и/или електронен магазин;
  • Складови - проследяване на движението на стоките в складовете и между тях, вкл. адресация, мобилни системи за ревизия, МОЛ;
  • Производствени - определяне на нива на влагане на суровините/материалите, проследяемост по различни партидни идентификатори, контрол на възловите точки (напр. HACCP), производствени планове и отчети, подизпълнители;
  • Финансови и счетоводни - контрол на паричните потоци във фирмата, прехвърляне на документи за осчетоводяване, отчети към държавната администрация, консолидация при холдингова структура;
  • Бизнес анализи и планиране -  определяне на бъдещо развитие на база анализи и справки в реално време.

 

Етапи на внедряване на S-Office ERP

Консултация

 След като се запознаят с изискванията на клиента, консултантите на Степ-Софт могат да предложат начини за:

 

- Автоматизация на дадени процеси и допълнително включване на други;

- Възлови точки за контрол и отчетност;

- Разпределение на функциите на операторите;

- Финансови анализи;

- Въвеждане на баркод системи за повишаване на производителността;

- Съвместимост на електронния документооборот с този на ISO, HACCP, ДВСК документи и т.н.

 

Внедряване и обучение

Специалистите от Степ-Софт изготвят системата според изискванията на клиента и я внедряват на няколко работни места, а операторите преминават през обучение за работа със S-Office, за да могат да използват пълния й потенциал и да оптимизират работата си.

 

Мониторинг

Първоначално операторите използват софтуера в тестов режим, за да се изяснят всички възникнали въпроси в реални условия и да се направят последни настройки на системата. 

 

За повече информация и допълнителна консултация, свържете се с нашите консултанти.