Система За Електронна Търговия S-Office Online

Една от последните разработки на Степ-Софт, система за онлайн търговия, предвижда директна връзка между S-Office ERP и уеб базиран електронен магазин. Според изискванията на клиента, електронният магазин може да бъде допълнение или основна част от уеб страницата на клиентите на Степ-Софт. Това, което отличава S-Online е уникалната свързаност между търговскитe, производствени и ERP системи S-Office и уеб частта на електронния магазин. След първоначална конфигурация, поддръжката на стоките, които се публикуват за продажба става изцяло през приложението S-Office. По този начин не само се спестява дублирането на работа, но се намалява и времето за внедряване на системата.

При изграждане на системата S-Office Online трябва да се вземат предвид няколко фактора:

Интерфейс

Дизайнът и базовата функционалност на системата се определят във Front-End (интерфейс) на S-Office Online. Там се определя вида на продуктовия каталог, нужните нива на потребителски достъп, както и информацията, която се изисква за регистрация и се предоставя след Вход в системата.

Изработката на дизайна може да бъде решена по няколко начина: 

  • Дизайнът да бъде предоставен в суров вид (единичен Photoshop файл) на Степ-Софт за обработка и свързване към системата
  • Дизайнът да бъде предложен и изцяло изработен от Степ-Софт, което означава че той може да бъде или да не бъде сходен на този на останалия сайт - според нуждите или изискванията на клиента.

Комуникация

Връзката между уеб приложението (електронния магазин) и централната база на клиента трябва да се осъществи по канал с високо ниво на сигурност, за да е защитена цялостната информация на клиента. Този достъп към S-Office може да бъде осъществен само от Степ-Софт, за да може да се гарантира, че комуникацията ще се осъществява само при необходимост и единствено към нужната информация от базата данни. 

Настройка на S-Office

За да бъде улеснена и автоматизирана работата на електронния магазин, базовите функции на системата трябва да бъдат разширени с нужните настойки, например: 

  • Ценова група за продажба през електронния магазин
  • Документ „Онлайн продажба", където се импортират съобщенията на електронния магазин
  • Възможност за зареждане на клиентски ценови листи след вход онлайн на съществуващ вече в базата контрагент с личните за него цени
  • Линк към снимка на продуктите в номенклатура стоки
  • Връзка на електронния магазин към документ „Заявка за доставка".