Система За Електронна Търговия S-Office Online

Една от последните разработки на Степ-Софт, S-Office Online предвижда директна връзка между S-Office ERP и уеб базиран електронен магазин. Това, което я отличава е уникалната свързаност между търговскитe, производствени и ERP системи S-Office и електронния магазин. След първоначална конфигурация, поддръжката на стоките, които се публикуват за продажба, става изцяло през приложението S-Office. По този начин не само се спестява дублирането на работа, но се намалява и времето за внедряване на системата.

 

При изграждане на системата S-Office Online трябва да се вземат предвид няколко фактора:

 

Интерфейс

Дизайнът и базовата функционалност на системата се определят във Front-End (интерфейс) на S-Office Online - вида на продуктовия каталог, нужните нива на потребителски достъп, както и информацията за регистрация и Вход в системата.

Изработката на дизайна може да бъде решена по няколко начина: 

  • Дизайнът да бъде предоставен от клиента в суров вид (единичен Photoshop файл) за обработка и свързване към системата.
  • Дизайнът да бъде предложен и изцяло изработен от Степ-Софт според нуждите или изискванията на клиента.

 

Комуникация

Връзката между уеб приложението (електронния магазин) и централната база на клиента трябва да се осъществи по канал с високо ниво на сигурност с достъп единствено от Степ-Софт, за да може да се гарантира, че се комуникира само при необходимост и единствено към нужната информация от базата данни.

 

Настройка на S-Office

За да бъде улеснена и автоматизирана работата на електронния магазин, базовите функции на системата трябва да бъдат разширени с нужните настройки, например: 

  • Ценова група за продажба през електронния магазин;
  • Документ „Онлайн продажба", където се импортират съобщенията;
  • Възможност за зареждане на клиентски ценови листи след вход онлайн на съществуващ вече в базата контрагент с личните за него цени;
  • Линк към снимка на продуктите в номенклатура стоки;
  • Връзка на електронния магазин към документ „Заявка за доставка".