Свързване на ситемата S-Office с външни устройства

Във века на новите технологии и автоматизацията всички големи фирми, магазини и предприятия модернизират и улесняват начина си на работа, като свързват системите си със специализирани периферни устройства.

Това стимулира Степ-Софт да разработва и развива своята система с марката S-Office за връзка с различни по вид външни устройства (POS терминали, баркод четци, касови апарати и фискални принтери). В повечето браншове се налага тенденцията за използване на такива устройства и апарати. Основна характеристика на тези устройства е възможността им за индивидуализация и приспособяване към нуждите на различните клиенти. Използването на POS терминали и баркод четци елиминират грешките, породени от човешкия фактор и свързаните с това разходи. Баркод технологиите са най-разпространеният метод за автоматизирано кодиране и обработване на данни. Баркодовете се използват най-често за бързо приемане на стока, придвижване, зареждане на стоката в склада, инвентаризация, стоков контрол, регистриране на продажбите в различните по вид обекти и др.
Интегрирани в системата S-Office тези технологии позволяват следенето на целия процес на производство и реализация на продукцията.