Справки и анализи

Всяка система от марката S-Office предлага набор от 30 до над 70 (в зависимост от конкретния продукт) готови справки, предвидени като най-често ползвани при съответната дейност. Освен тях, нашите клиенти имат възможността да добавят нови справки, според конкретната нужда, към вече заложените. Така възможностите за анализ на въведената в системата S-Office информация са неограничени.

Анализът на информация е възможен и чрез графично представяне на информацията от самата програма. Резултатите от всички справки освен това могат да бъдат експортирани към MS Excel за допълнително оформление.

За да е улеснен процесът по заявка, изпълнение и приложение на специфични справки, той се извършва изцяло онлайн: клиентът описва желаната справка в Потребителската част на сайта, а специалистите от отдел Поддръжка я изпълняват и внедряват чрез отдалечен достъп през Интернет.