Работа с партиди

За правилна работа при партидност на стоките, в системата, която ползвате, трябва да бъде заложена функционалност за опис, проследяемост, и анализи по партида. При наличието на дори само една партидност, за която продуктът да бъде "пригоден" изкуствено, почти винаги се губи информация, критична при вземането на правилни управленски решения. За да работи правилно с партиди, Вашата система трябва да е замислена и изпълнена така, че тази информация да се запази и да бъде представена в разбираем вид.

В повечето браншове се среща нуждата от описване, проследяемост и анализ на стоките по една или повече партиди. Предназначени да отговорят на тези нужди, продуктите от марка S-Office поддържат в зависимост от специфичните нужди пълен набор от инструменти за работа с партиди: производствени, входящи, изходящи, ХАСП проследяемост, срок на годност, и т.н. както обвързването им със специфични документи (напр. сертификати).