Автоматично обвързване на производство и склад със счетоводство

Софтуерните системи значително улесняват работата на множество служители във всяка фирма. Липсата на връзка между въведените складови документи и нужните за счетоводството такива обаче може значително да намали ефективността на фирмата. Двойната работа при отчитането на фактури, касови ордери и други финансови документи е често срещан проблем дори при фиримите с автоматизирани процеси. 

Не и при клиентите на Степ Софт. 

Всеки счетоводен продукт от линията S-Account може да бъде настроен за автоматичен импорт на счетоводно-значимите документи от търговските и производствени продукти на Степ Софт. Автоматичното осчетоводяване по предварително зададени контировки печелят безценно време от обработване на еднотипни казуси, а менюто на импорта запазва правото на счетоводителя сам да посочва сметки.

С комбинацията: счетоводен продукт - търговски/производствен продукт с марка S-Officе, екипът на Степ-Софт цели да помогне на фирми от различни браншове и от различен размер да извлекат ползата на модерните ERP решения, а именно обвързаност, организация и информация за всеки аспект от Вашия бизнес.