Българско ERP

За разлика от предлаганите на пазара ERP системи, които предлагат еднакви функционалности независимо от страната, в която се предлагат, S-Office е изцяло съобразен с изискванията на българския бизнес, включително законодателни изисквания, специфични начини и похвати на работа, терминология и технически изисквания към хардуер. Това е така, защото S-Office от самото начало е изграден на база дългогодишния опит на специалистите от Степ-Софт в условията на българския пазар. Подробна информация за специализиранитe ERP системи с марката S-Office може да намерите тук.