EDI стандарти

Всички големи вериги все повече налагат ползването на стандартa EDI (ECOD) за електронен документооборот: поръчки, стокови разписки, фактури.

Ползвайки S-Office, нашите клиенти могат да получават тези документи като директно заредени в системата или съответно да ги предават от нея. Всичко това е възможно благодарение на сътрудничеството на Степ-Софт с международни компании, част от световната мрежа GS1, която развива EDI стандартите.