GDPR Консултиране

Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation) е новата правна рамка в ЕС, която заменя настоящата директива на ЕС за защита на личните данни. GDPR влиза в сила от 25 май 2018 г и ще засегне всички организации, управляващи и контролиращи обработката на такъв тип данни. За да сте сигурни, че Вашата компания отговаря на необходимите стандарти, ние от Степ-Софт предлагаме професионални консултации, което да подпомогнат бизнеса Ви при изпълнението на GDPR изискванията.

Екипът на Степ-Софт ще Ви напътства през целия процес на внедряване на GDPR стандартите:

  1. Първоначален GAP анализ, определящ  до каква степен текущите мерки покриват изискванията на регламента.
  2. Внедряване на организационни и технически мерки и процеси за защита и управление на данните.
  3. Определяне и въвеждане на подходящи механизми за мониторинг, откриване и докладване на изтичане на информация.
  4. Обучение на служители, отговорни за сигурността на данните и повишаване на информираността на персонала в компанията.

На база своя опит с внедряване на цялостни системи за управление във фирми с разнообразна дейност, специалистите от екипа на Степ-Софт провеждат детайлно проучване на всички състояния на информацията – Information in Use (текущо ползвана информация), Information in Transit (информация в пренос) и Information at Rest (информация, съхранявана в бази данни и архиви). В тази връзка, за да гарантира устойчивостта на предлаганите решения, в сферата на информационната сигурност, Степ-Софт разполага с опита на специалисти, сертифицирани за ISO 27001 одит, ISO 20000 ITSM управление, CompTIA Security+, MCSA, CCNA, ITIL, MCT, CEH (Certified Ethical Hacker) и CISM (Certified Information Security Manager). В сферата на облачните технологии компанията има над 10 години опит с решенията за виртуализация на VMWare: ESXi и решенията на DELL и EMC за управление на съхранение и архивиране на данни.

С навлизането на Интернет технологиите, през 2006 Степ-Софт става един от първите партньори в България на Сдружение GS1, отговарящо за налагане на стандартите за комуникация и трансфер на данни по електронен път в цял свят. Степ-Софт е от водещите внедрители на системи в България, класирана в Капитал Топ 100, и отличена със Златен медал от Пловдивския международен панаир.

Разбирайки спецификите и нюансите на бизнес средата, ние от Степ-Софт предлагаме индивидуален подход към всеки един казус.