Степ-Софт на Първа научна и бизнес конференция по Логистика и УВД

На 22 - 23.05.2019 Степ-Софт участва в Първата научна и бизнес конференция по Логистика и УВД, организирано от Катедра "Логистика и вериги на доставките" и Българска асоциация по логистика с презентация относно "Проблемни области при подготовката за работа с информационни системи и реализация на студентите в практиката", представена от г-н Паско Пасков.

 

По време на презентацията бяха дискутирани въпроси свързани с разминаването между знания и умения, необходимата комуникация и обратна връзка между работодател- академична общност, както и предложения за въвеждане на подобрения в тази насока.

Степ-Софт с лекция в УНСС

На 25 април 2018 г. представители на Степ-Софт проведоха открита лекция на „Приложение на информационните системи и технологии в логистиката" в УНСС. По време на лекцията се представиха редица базови информационни системи и технологии, както и тяхното приложение в реални компании. Особено внимание се обърна на използването на баркодове в логистиката и спазването на стандартите на GS1. Освен посочените теми студентите имаха възможност да се запознаят и с предизвикателствата на новия регламент за защита на лични данни в областта на логистиката.

 

Степ-Софт на Българо-Турския Бизнес Форум

На 02.04.2018 г. преставители на Степ-Софт участваха на Българо-Турския Бизнес Форум, на  който участниците имаха възможността да обсъдят бъдещи съвметни проекти и да обменят информация относно бизнес климата в двете държави.